Geen categorie

Meten is weten

In het proces van continu verbeteren is gezocht naar een effectieve en vooral efficiëntere manier van meten. Het meten van gebogen buizen kan soms lastig, maar vooral ook tijdrovend zijn! Door de aanschaf van de Aicon 3D optische buismeetmachine is een enorme stap voorwaarts gemaakt in zowel kwaliteit als de tijdsduur van het meetproces. Door het contactloos meten van gebogen buizen is de manafhankelijkheid in het meetproces volledig geëlimineerd.
Het meten wordt uitgevoerd door 10 camera’s die een beeldopname maken van het gebogen object en dit beeld vertalen naar een coördinaten programma en dit alles met eennauwkeurigheid van ± 0.1 mm. Met dit coördinaten programma kan van het gemeten object de afwijking worden vastgesteld t.o.v. de originele data.

De gemeten afwijking(en) kan vanuit de meetmachine direct gecorrigeerd worden op de aangesloten buigmachines. Hiermee bereiken we meteen het volgende voordeel: er kan enorm bespaard worden op doorlooptijd en machine stilstand. Door de Aicon meetmachine direct de afwijkende waarden aan de buigmachine te laten corrigeren is het volgende gebogen product bijna altijd conform gestelde specificaties. Dit bespaart enorm veel tijd door verkorting van de meet tijd, veel minder materiaal verbruik, geen dure controlemallen en beduidend minder machine stilstand vooral in de proto fase.

De Aicon meetmachine is hiermee een geweldige aanwinst voor Vogel Tube Bending B.V. en haar klanten!