Geen categorie

Project WSA

September 2019

Project: Optimalisatie leverbetrouwbaarheid.

De dienstverlening van Vogel Tube Bending is zich door een veranderend marktsegment en klantenkring meer gaan richten op klanten in de automotive industrie. Vogel voorziet nu en in de toekomst veel kansen in deze branche. Klanten in de automotive hebben geen eigen voorraad maar leggen de uitlevering en daarmee de leverbetrouwbaarheid van producten volledig neer bij zijn toeleverancier(s). Om als ‘preferred supplier’ geselecteerd te worden is een 100% leverbetrouwbaarheid in deze branche noodzakelijk.


WSA. (waardestroomanalyse)
Om aan de eisen van deze klanten met betrekking tot de leverprestaties te voldoen is in samenwerking met Kienologic het project waardestroomanalyse gestart om de doorlooptijd van productie opdrachten van ontvangst opdracht tot met de levering aan klant te analyseren en daarna te optimaliseren. Het doel van deze optimalisatie is het reduceren van de totale doorlooptijd van onze klantorders waardoor sneller op marktvraag gereageerd kan worden. 
Resultaat: voldoen aan de met de klant afgesproken leverdatum, zodat afnemers er altijd op kunnen rekenen, dat de bestelde producten op de gevraagde datum geleverd worden.

Onze WSA is mede mogelijk gemaakt door de Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).