PPAPVogel Tube Bending kent geen eigen producten maar wil technologisch een significante bijdrage leveren aan het tot stand komen van nieuwe producten, zo ontwikkelen wij in samenspraak met de klant, waarbij APQP (advanced product quality planning) dient als onze gids in het ontwikkelingstraject en komt in grote mate overeen met DFSS ( design for six sigma). Deze samenwerking leidt tot innovatieve ideeën waardoor wij in staat zijn om onze klanten kosteneffectieve oplossingen aan te bieden. Aanvragen worden multidisciplinair behandeld waarbij de maakbaarheid centraal wordt gesteld.

De afdeling engineering vertaalt door middel van moderne 3D CAD software de klant specifieke eisen naar gereedschappen, modellen, machines en werkmethoden. Tot onze op maat gemaakte mogelijkheden behoort onder andere een volume validatie waarbij de resultaten worden vastgesteld in PPAP ( production, part, approval, process) documentatie.

Beschikt u alleen over een prototype en geen tekening van het product wat u wilt laten maken? Door middel van Reverse Engineering kan Vogel Tube Bending gemakkelijk een proto-leiding vertalen naar werktekeningen. Het product wordt door onze 3D optische meetmachine ingemeten en digitaal door onze CAD software vertaald naar een 3D tekenmodel welke omgezet wordt naar 2D tekeningen. Het 3D tekenmodel kan gemakkelijk ingezet worden voor het ontwikkelen van specifieke gereedschappen welke door de CAM software vertaald wordt naar productiebestanden voor onze CNC bewerkingscentrum. Deze efficiënte manier van werken brengt vele voordelen met zich mee.

PPAPHet operationele kwaliteitsmanagementsysteem stelt Vogel Tube Bending in staat om te voldoen aan de hoge eisen die gesteld worden door haar afnemers. Kwaliteit is binnen Vogel Tube Bending geen afgebakend gebied maar is geïmplementeerd in al onze bedrijfsprocessen en draagt daardoor volledig bij aan het optimaal verbinden van de verschillende processen. Het managementsysteem is voor het eerst in 1998 NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd nu bekend als ISO 9001:2008.

 

Om nog meer inzicht te verkrijgen in de resultaten en de beheersing van alle voorkomende processen is het managementsysteem sinds 2011 ingericht en gecertificeerd conform de eisen uit de norm ISO/TS 16949:2009. Door in het proces van continu verbeteren LEAN Six Sigma technieken toe te passen zijn wij nog beter in staat om de bedrijfsvoering verder te optimaliseren en kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn.

 

ISO/TS 16949:2009

Doelstelling van de norm ISO/TS 16949 is het stimuleren van continue verbeteren, minimaliseren van variatie, reduceren van verspilling en het voorkomen van fouten. De norm is vooral gericht op het procesmatig denken en werken met behoud van de flexibiliteit van het Vogel Tube Bending en het borgen van klant-specifieke eisen op alle leveringen en het leveren op de afgesproken tijd. Tezamen met de klantspecifieke eisen wordt zo voldaan aan alle nu bestaande documenten met voorschriften zoals de VDA serie en de QS9000 coretool serie: APQP, PPAP, FMEA, MSA en SPC.

 3D Optisch Meten

In het proces van continu verbeteren is gezocht naar een effectieve en vooral efficiëntere manier van meten. Het meten van gebogen buizen kan soms lastig, maar vooral ook tijdrovend zijn! Door een investering in een Aicon 3D optische buismeetmachine heeft Vogel Tube Bending een enorme stap voorwaarts gemaakt in zowel kwaliteit als de tijdsduur van het meetproces. Door het contact-loos meten van gebogen buizen is de man-afhankelijkheid in het meetproces volledig geëlimineerd. Met dit coördinaten programma kan van het gemeten object de afwijking binnen een tolerantie van ±0,1mm worden vastgesteld t.o.v. de originele data.

De gemeten afwijking(en) kan vanuit de meetmachine direct gecorrigeerd worden op de aangesloten buigmachines. Hiermee kan er enorm bespaard worden op doorlooptijd en machine stilstand. Door de meetmachine direct de afwijkende waarden aan de buigmachine te laten corrigeren is het volgende gebogen product bijna altijd conform gestelde specificaties. Voordelen van deze meetmethode zijn: Zeer korte meet tijd, minder materiaal verbruik, kortere steltijden aan de machine, minder machine stilstand, Geen manafhankelijkheid, reverse-engineering, geen dure controlemallen noodzakelijk en uitstekende SPC mogelijkheden waardoor het opstellen van PPAP documentatie verkort wordt.

Laboratorium

Als onderdeel van het continue verbeteringsproces beschikt Vogel Tube Bending over een modern ingericht laboratorium en heeft daarmee de beschikking over de modernste middelen en technieken om inzicht te krijgen in de resultaten van onze huidige productie processen.

Door toepassing van statistische software kunnen we nauwkeurig de procesvariatie in kaart brengen en zijn we zeer goed in staat om vooraf te bepalen of en hoe we aan de specifieke eisen van de klant kunnen voldoen. De toepassing van betrouwbare meetsystemen stelt ons in staat om procesvariatie op te sporen en daar waar noodzakelijk preventieve maatregel te nemen teneinde producten te leveren conform klantspecificatie.

PPAPVogel ontwikkelt in samenspraak met de klant producten die ontstaan uit een ruwe schets en worden omgezet naar een volledige productie. Om te voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het product en het proces, beschikt Vogel over een afdeling engineering. Deze afdeling vertaalt de aan het product gestelde eisen naar gereedschappen en modellen en verwerkt dit in onze CAD-software.

De gereedschapmakerij zorgt er op haar beurt voor dat de processen zodanig zijn uitgelegd dat de producten voldoen aan de technische specificaties, zoals de klant die wenst. Als communicatiemiddel voor de ontwikkeling van producten wordt er gebruik gemaakt van APQP tools (Advanced Product Quality Planning), die hun oorsprong vinden in de automotive industrie.

Lees meer over onze specialiteiten
Contact us

Meer informatie over engineering?