Contact

Postadres:
Vogel Tube Bending B.V.

De Zwaaikom 2 – 9641 KV Veendam – Nederland
Bezoekadres:
Bedrijventerrein 4308 – De Zwaaikom 2 – 9641 KV Veendam

Afleveradres:
Bedrijventerrein 4431 – De Zwaaikom 2 – 9641 KV Veendam

Telefoon- en faxnummer:
Algemeen  0598-619204
Fax Verkoop 0598-612923


In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier, zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de Metaalunievoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.