Kwaliteit

ISO 9001 IATF 16949-2016

IATF 16949:2016 en ISO 9001:2015

Het managementsysteem is ingericht en gecertificeerd conform de norm ISO 9001:2015.
Om te kunnen voldoen aan de eisen uit de automotive industrie is het managementsysteem sinds 2011 aangepast en gecertificeerd conform de eisen uit de norm IATF 16949 voorheen ISO/TS 16949.

IATF 16949 is een internationale standaard die betrekking heeft op kwaliteitsmanagementsystemen in de automobielindustrie. Deze standaard is gebaseerd op ISO 9001, maar bevat extra eisen specifiek voor de automotive industrie. Het doel van IATF 16949 is om de kwaliteit en veiligheid van producten in de automobielindustrie te verbeteren en om efficiëntie en kostenbesparingen te bevorderen door middel van procesverbetering.

3d meten

3D optisch meten

In het proces van continu verbeteren is gezocht naar een effectieve en vooral efficiëntere manier van meten. Het meten van gebogen buizen kan soms lastig, maar vooral ook tijdrovend zijn! Door een investering in een Aicon 3D optische buismeetmachine heeft Vogel Tube Bending een enorme stap voorwaarts gemaakt in zowel kwaliteit als de tijdsduur van het meetproces. Door het contactloos meten van gebogen buizen is de man-afhankelijkheid in het meetproces volledig geëlimineerd. Met dit coördinaten programma kan van het gemeten object de afwijking binnen een tolerantie van ±0,1mm worden vastgesteld t.o.v. de originele data.

De gemeten afwijking(en) kan vanuit de meetmachine direct gecorrigeerd worden op de aangesloten buigmachines. Hiermee kan er enorm bespaard worden op doorlooptijd en machine stilstand. Door de meetmachine direct de afwijkende waarden aan de buigmachine te laten corrigeren is het volgende gebogen product bijna altijd conform gestelde specificaties. Voordelen van deze meetmethode zijn: Zeer korte meettijd, minder materiaal verbruik, kortere steltijden aan de machine, minder machine stilstand, Geen manafhankelijkheid, reverse-engineering, geen dure controlemallen noodzakelijk en uitstekende SPC mogelijkheden waardoor het opstellen van PPAP documentatie verkort wordt.

Laboratorium

Als onderdeel van het continue verbeteringsproces beschikt Vogel Tube Bending over een modern ingericht laboratorium en heeft daarmee de beschikking over de modernste middelen en technieken om inzicht te krijgen in de resultaten van onze huidige productie processen.

Door toepassing van statistische software kunnen we nauwkeurig de procesvariatie in kaart brengen en zijn we zeer goed in staat om vooraf te bepalen of en hoe we aan de specifieke eisen van de klant kunnen voldoen. De toepassing van betrouwbare meetsystemen stelt ons in staat om procesvariatie op te sporen en daar waar noodzakelijk preventieve maatregel te nemen teneinde producten te leveren conform klantspecificatie.