Geen categorie

Project WSA

September 2019

Project: Optimalisatie leverbetrouwbaarheid.

De dienstverlening van Vogel Tube Bending is zich door een veranderend marktsegment en klantenkring meer gaan richten op klanten in de automotive industrie. Vogel voorziet nu en in de toekomst veel kansen in deze branche. Klanten in de automotive hebben geen eigen voorraad maar leggen de uitlevering en daarmee de leverbetrouwbaarheid van producten volledig neer bij zijn toeleverancier(s). Om als ‘preferred supplier’ geselecteerd te worden is een 100% leverbetrouwbaarheid in deze branche noodzakelijk.


WSA. (waardestroomanalyse)
Om aan de eisen van deze klanten met betrekking tot de leverprestaties te voldoen is in samenwerking met Kienologic het project waardestroomanalyse gestart om de doorlooptijd van productie opdrachten van ontvangst opdracht tot met de levering aan klant te analyseren en daarna te optimaliseren. Het doel van deze optimalisatie is het reduceren van de totale doorlooptijd van onze klantorders waardoor sneller op marktvraag gereageerd kan worden. 
Resultaat: voldoen aan de met de klant afgesproken leverdatum, zodat afnemers er altijd op kunnen rekenen, dat de bestelde producten op de gevraagde datum geleverd worden.

Onze WSA is mede mogelijk gemaakt door de Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Lees meer

Certificering ISO 9001 & IATF 16949

Met trots kunnen wij u melden dat Vogel Tube Bending BV op 12 januari 2018 is geauditeerd en gecertificeerd volgens de normen,

ISO 9001:2015

IATF 16949:2016

De door LRQA uitgevoerde transitie audit toont aan dat het Kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) van Vogel Tube Bending BV voldoet aan de in de nieuwe normen gestelde eisen.

Het QMS is ingericht conform de High Level Structure (HLS) en hebben ISO 9001 en IATF 16949 eenzelfde structuur, dezelfde tekstelementen en dezelfde kerneisen.

Hierdoor is het eenvoudiger geworden om managementsystemen te integreren, de structuur en kerneisen zijn immers hetzelfde.

De voordelen van deze nieuwe structuur en inhoud zijn groot.

HLS managementsysteem levert meer toegevoegde waarde op voor succes en continuïteit van onze onderneming. Wij zijn dan ook van mening dat met het behalen van deze certificaten Vogel Tube Bending BV wederom goed voorbereid is op de toekomst.

Lees meer

Nieuwe Software voor de Aicon 3D Systems TubeInspect S

Onze meetmachine Aicon 3D is onlangs uitgerust met de nieuwe software BendingStudio.

Met deze ‘upgrade’ is onze meetmachine weer helemaal bij de tijd!

Met BendingStudio zijn wij nu ook in staat om gebogen buis met vervormde uiteinden te meten. De gemeten data kan daarna rechtstreeks vanuit de meetmachine naar de buigmachines worden verzonden en de eventueel gemeten afwijking kan direct op de buigmachine worden gecorrigeerd. 

Dit bespaart ons in de proto-fase veel steltijd.

De nieuwe software geeft ons tevens veel meer mogelijkheden om seriemetingen uit te voeren en de verzamelde data te analyseren.

Met de nieuwe software zijn we nu veel beter in staat om de stabiliteit van onze processen met behulp van SPC aan te tonen.

Lees meer